1st Page 2000

Upozornenie: Cieľom obsahu tejto stránky nie je výklad na tému "Tvorba WWW stránok". Táto stránka je o používaní kokrétneho software na tvorbu Webu.

Záujemcom o rady na tému "ako na twwworbu" odporúčam stránky Jak Psát Web... aj ja sa tam učím "Psát Web"...

Obsah:

O programe

V úvode musím priznať: program 1st Page 2000 nepoznám dokonale, ale používam ho na tvorbu www stránok, a to čo o ňom viem mi zatiaľ stačí. Natrafil som naň v začiatkoch pri výrobe mojich "prvotín". Asi bol na niektorej z CD príloh časopisov Chip, alebo PC-World, ale teraz používam verziu, ktorú som stiahol z domovskej stránky tohoto programu, Evrsoftu.

Inštalácia je takpovediac štandardná, len jediným pravidlom po nainštalovaní je dať si program zoskenovať antivírovým programom. Vo výbave programu je totiž množstvo javaskriptov, medzi ktorými sa nachádza aj skript, ktorý sa volá (asi) Six Buttons From Hell, ktorý je detekovaný antivírovým programom ako vírus. Pri jeho objavení AV programom treba úplne kľudne zvoliť zmazanie tohoto skriptu, je nepotrebný a ani nebude nikde chýbať.

Prvé spustenie 1st Page 200

Na spustenie programu sú v ponuke štyri verzie Easy, Expert, Hardcore a Normal. Easy je (vraj) pre začiatočníkov, Hardcore je pre webových guru a rozdiel medzi "Expert" a "Normal" som veľmi neregistroval, ale asi tieto dve sú najlepšou voľbou: buď sme "normálni", alebo "experti"... ani jedno neznie zle. Pri prvom spustení programu sa objaví "Start Manager", ktorý jednoduchým textom ponúka voľby pre začiatok tvorby www: Nový dokument, užívateľské šablóny, pár tipov a trikov pre používanie programu...

My si vyberieme "New Documents" (Buttony vpravo). Predtým si však necháme dole odškrtnuté políčko "Create new dokument on startup..." Nevadí keď tak neurobíme, toto dialógové okno sa objaví pri budúcom spustení. Po voľbe New Documents sa objaví ďalší dialóg, ktorý ponúkne prednastavené šablóny od jednotlivých typov webových dokumentov (css, javaskript, Html...) po šablóny HTML stránok Copyright Notice, FAQ... Sú to dobré vecičky, ale my budeme tento editor používať hlavne na tvorbu HTML stránok, že.


Pracovné rozhranie programu v Normálnom móde...

Pracovná plocha programu je celkom prehľadne riešená. Vľavo mám štandardne otvorenú adresárovú štruktúru záložka "Local" , kde sú dve okienka (Obr.1. a Obr.2.)


Obr.1.: strom adresárov

Obr.2.: súbory aktuálneho adresára

Pod dolným okienkom na záložkách sa prepnúť voľba pre knižnicu tagov "Lib" , pomocníka "Help" atď. Pre nás sú teraz najzaujímavejšie voľby adresárov a knižnice tagov.

Okrem tradične štrukturovaného menu sú v hornej lište štandardné ikony pre prácu so súbormi a pre editáciu. Z ikôn vľavo hore sú ešte zaujímavá paletka pre voľbu farieb, ikonka pre záložky , javaskript wizzard . V dolnom riadku sú to štardandné editačné ikony Cut, Copy, Paste, Undo a po oddelovníku sú tu ikonky pre voľby špeciálnych znakov a entít pre znaky používané v tagoch a ikonka pre celookienkovú editáciu dokumentu.

Vedľa týchto ikôn nad pracovnou plochou do ktorej sa vpisuje kód sa nachádzajú záložky s najčastejšie používanými funkciami pre kódovanie dokumentu. K niektorým sa ešte určite dostaneme.

Pracovná plocha má ešte záložky pre rýchly náhľad stránky Edit (F11), Preview (F12) a Reference (F2) . Na ľavej strane okna je okrem iného červený krížik na zatvorenie aktuálneho dokumentu, nájdeme tam aj ikonky, ktoré umožnia zobrazenie číslovania riadkov(guther a Show Line Numbers , celookienkovú editáciu , zalamovanie riadkov , priebežný náhľad ... Používam červený krížik , zalamovanie a zobrazovanie čísel riadkov . V dolnej časti okna sú záložky editovaných dokumentov .


Používam tento základný mód nastavenia:

Pre lepšiu prehľadnosť v práci s textom počas písania je dobré si najprv nastaviť kódovanie editovaného textu.

Naše stredoeurópske jazyky, slovenčina a čeština majú svoje špeciálne znaky písma s diakritikou, ktoré sa v základnom nastavení programu v písanom texte zobrazujú rôznymi paznakmi, ktoré zodpovedajú západoeurópskemu kódovaniu (napríklad "ą" namiesto "š", "»" namiesto "ť", "µ" namiesto "ľ", atď...). Ono to v podstate nie je problém, lebo prehliadače nakoniec rešpektujú pre zobrazovanie písma nastavenie kódovania podľa meta tagu v hlavičke súboru, a interpretujú zobrazovanie správne, ale pohodlnejšie je nastaviť si aj zobrazovanie v editore v kódovaní, ktoré je v meta tagu zodpovedajú.


Má to ale jedno úskalie: Všeobecne panuje názor, že štandardný režim prehliadačov pre stredoeurópske jazyky by mal využívať kódovanie ISO a nie Windows. ISO je Norma, a Windows je produkt určitej firmy, lenže tvorcovia programu 1st Page 2000 na tento fakt akosi pozabudli a tak pre editáciu stredoeurópskych jazykov sa dá nastaviť iba kódovanie Windows. Pýtal som sa aj vo fóre či sa nedá nastaviť kódovanie editovaného textu pre charset=ISO-8859-2 vo 1st Page 2000, odpoveď bola tá, že tí, ktorí používajú 1st Page 2000 si (vraj) volia radšej v meta tagu kódovanie charset=windows-1250 a pracujú s ním, alebo na písanie vlastného textu v kódovaní ISO použijú iný editor (keď sa ja chcem týrať kódovaním ISO na statické stránky používam vkladanie textu do kódu v programe PsPAD s nastaveným kódovaním súboru na ISO-8859-2...).


Tak len pre začiatok odporúčam používať meta tagy v hlavičke súboru (príklad pre Slovákov):


<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250" />
<meta http-equiv="content-language" content="sk" />

Hore v menu si potom nastavte:

Options/Editing Preferences/Element: Default Text/Charset: East Europe

... a máte prehľadnosť písaného textu do kódu vyriešenú...Zobrazenie kódu

Najviac sa pozeráme na pracovnú plochu, kde vpisujeme samotný kód. Na programe 1st Page 2000 si veľmi cením prehľadné rozvrhnutie zvýraznenia syntaxe:


<a href="#.html">Toto je odkaz</a>
<link rel="stylesheet" href="#.css" type="text/css"> takto vyzerá odkaz na externý CSS súbor
<img src="../images/1stpage2000.gif" width="35" height="50" alt="1st Page 2000" border="0" >odkaz na obrázok
<h1></h1><h2></h2><p></p> tagy písma
<!-- poznámka v texte-->
<script language="Javascript" type="text/javascript"> <!--

nejaký javaskript

//--> </script>


Ďalšie rady pre prácu s programom:


Klávesové skratky
Poznámka: Na pokračovaní usilovne pracujem...

TOPlist