O C E Á N
Autor: Janka Lenčová <ygdrasil(at)pobox.sk>, Téma: Janka Lenčová, Vydané dňa: 18. 02. 2005počúvam

oceán tvojich snov

rozlievajúci sa medzi namiopäť stojíme na opačných brehoch

spánku

ako nikdy

ako vždy


niečo zvláštne

rozkolíše hladinu rána

niečo ako záchvev slabosti


bosá

z chladných dlaždíc

zbieram úlomky

príchodov nádejí čakaní sĺz


takmer ťa nepoznám

míňame sa

v životoch predtým a potom


všetky naše dnešné

malé hry na úprimnosť

rozpúšťam v dlani

až z noci ostane len mesiac


plynieš hlbinami mlčania

nesmúť

keď sa vo mne stratíš


včas ťa prebudím