J E S E N N Á
Autor: Janka Lenčová <ygdrasil(at)pobox.sk>, Téma: Janka Lenčová, Vydané dňa: 18. 02. 2005len tak

zľahka

ako keď bijú zvony

na veži

povedať ružiam

na čom záležíodhaliť ticho

čo kvapká

do prázdnych dlaní

roznežnených

smutnými sivými

nábrežiami


z novín a inzerátov

skladať

dadaizmu plné básne

krásne

vyznania

čo sa prejavia

až keď sa zhasne


len tak

mlčať

medzi kulisami striech

s úsmevom myslieť

na svoj ďalší

hriech