KARAMELOVÉ   SNY
Autor: Janka Lenčová <ygdrasil(at)pobox.sk>, Téma: Janka Lenčová, Vydané dňa: 28. 12. 2004strapaté svetlá

prežiarené tóny

také karamelovéilúzie

presnívaných dní

ciest na ktoré

sa neodvážime vkročiť

nevieme

čí život žijeme


roztrhaných

nás vietor

rozlúči

na telefónnych linkách

neprístupných snov


horkasto

sladkých


zanedbaní

pútnici nehy

smutní

so smiechom na krajíčku

dýchame do tmy

podoby sveta

ležiaceho na lopatkách


útržky spomienok

lúče vychádzajúceho

strachu


malé hry

o láske

a smrti