bojars.sk:

deviantart.com

Čo je to deviantart.com?

Je to voľná komunita výtvarníkov, ktorá vznikla v apríli 2000. Založila ju skupina detí zo Severnej Karolíny v USA, ktoré spájal záujem o grafiku, umenie,prispôsobovanie užívateľských rozhraní programov... v súčasnosti sú v nej registrovaní členovia z celého sveta. Do jej databázy sú nahrané obrázky, alebo keď chcete umelecké deviácie. Niekedy pred rokom sa na titulnej stránke pretáčalo počítadlo, ktoré ukazovalo, že aktuálne množstvo týchto diel bolo rádovo v stovkách miliónov.

bojar(s) na deviantart.com

Ja som sa k internetu prvýkrát pripojil niekedy v januári 2000. Bolo to ešte v časoch pevného telefónneho pripojenia, musel som si strážiť každú presurfovanú minútu. V začiatkoch som sa okrem iného bavil aj s upravovaním vzhľadu (tzv. skinov) prehrávača mp3 súborov, známeho pod názvom WinAmp. Na domovskej stránke tohto software som sa v komentároch k niekorému skinu dočítal o tom, že jeho autor je členom komunity deviantArt, ktorú považuje za "The Best"... Hľadal som námety, grafika ma tiež zaujíma, tak som si stránky tejto komunity vyhľadal. Moja registrácia v tajto komunite je datovaná od 24. apríla 2002. Registroval som sa vtedy hlavne preto, lebo som si naivne myslel, že registrovaní majú výhodu aj v menšom objeme prezentovanej reklamy, ktorá v drevných časoch DialUpu brzdila prenos z týchto stránok. Táto predstava bola ale mylná. Registrácia mi ale ostala a na rozdiel od mnohých iných som nezabudol, ani nestratil údaje o nej.

V januári 2006, keď som si už na prevolané minúty nemusel dávať pozor som sa rozhodol niečim prispieť aj ja... odvtedy pridávam sem svoje výtvarné pokusy. Medzitým som začal využívať niektoré ďalšie dannosti, ktoré sa na stránkach dajú objaviť. Patria sem aj tzv. "stock images", t. j. obrázkové galérie, v ktorých sú pre grafickú manipuláciu dostupné fotografie modeliek, či ďalších deviantov. Človek má takto priestor pre rôzne pokusy, z ktorých vzorky som zlinkoval na túto stránku.

Fascinuje ma aj to, že servery komunity sú neustále navštevované. Je to dané tým, že jej členovia sú z celého sveta. Vďaka tomu, že sa naša matka Zem točí, stále sa na nej dá natrafiť na aktivitu. Každú hodinu nahrávajú svoje deviácie obyvatelia inej časti glóbusu, dá sa na týchto stránkach virtuálne zoznámiť s ľuďmi roznych kultúr, či národností. Spoznávate ich nielen vďaka verbálnej ale aj vďaka neverbálnej komunikácii. Vidíte ich myšlienky, vidíte nápady, prezentáciu názorov, módy, fotografie miest, ktoré ich zaujali... neexistujú hranice. Vlastne určitá cenzúra tu je. Správcovia serveru sa starajú o to, aby sa na stránkach komunity neprezentovali veci, ktoré majú svoje miesto kdesi inde...


Ukážky niektorých mojich diel

(po kliknutí na obrázok sa dostanente na príslušnú stránku, ktorá sa nachádza na stránke komunity deviantArt)

V rámci toho, že sa nachádzame v kyberpriestore, sú tu viac- menej obrázky, pri výrobe ktorých som skúšal, čo sa dá/ nedá v grafických editoroch s pôvodným obrázkom urobiť. Ľudovo sa to nazýva fotomanipulácia...

© Design bojars January 2008